Pressie from Nature******Pressie from Nature, goedgekeurd door de kunst commissie te Bergen!******

Simone zal 4 Juli op de kunstmarkt haar kunstwerken presenteren.
****************************************
Simone Prins is de kunstenares van Pressie from Nature.
Zij werkt voornamelijk met natuurlijke materialen.

Deze Natuurlijke materialen hebben een uitgesproken karakter en schoonheid van zichzelf.
Alles heeft een verleden, ook deze materialen.
Simone wil hier iets aan toevoegen, iets met ze doen…
Ze weet de expressie eruit te halen en, na het creatieve proces, ze een nieuw leven in te blazen.

"Niet alleen op het uiterlijk afgaan, anders mis je een hoop".
Dat is een ding wat zeker is.
Door met de materialen samen te werken, ze keer op keer te sorteren, stapelen, segmenteren etc., dring je werkelijk tot de materialen door.

Zij volgt de materie en verenigt zich met haar natuur om die vereniging daarna, in het kunstwerk te vereeuwigen.

Simone tast de natuurlijke intensiteit van de materie niet aan en houdt haar natuurlijke schoonheid intact.

Zo komen de Unieke kunstwerken, die een tijdloze, natuurlijke schoonheid bezitten, tot stand.PRESSIE FROM NATURE

VOGELS


Een vogel symboliseert de spiritualiteit en de vrede. In het oude Rome golden vogels als middelaars tussen de goden en de mens. Zo werd bijvoorbeeld de vlucht van een vogel bestudeerd om aan de hand hiervan voorspellingen of conclusies te trekken over wat de wil van de goden zou zijn.
Simone maakt meervoudig een Reiger als kunstwerk. In de Boeddhistische cultuur is de reiger het symbool voor zuiverheid en intuïtie.
In de Christelijke cultuur staat de reiger voor 'goed gelovige'. Zijn bed en eten zijn op dezelfde plek. In de tijd van de Farao's was de reiger het symbool voor vernieuwing. Ook staat de reiger symbool voor zwijgzaamheid, meditatie en evenwicht.
De zwaan kom je ook tegen in een van haar kunstwerken die staat als symbool voor liefde, wijsheid, kracht, elegantie en harmonie.
De zwaluw is de bode van de lente en geluk. Geest van de lucht. Deze mooie vogel heeft ze ook weten te verwerken in een van haar kunstwerken.
PRESSIE FROM NATURE

Zeeleven
In de groep zeeleven kom je kunstwerken tegen op ware grote, realistisch tot abstraherend.
Ook fantasie wezens komen hier te pas. Deze kunstwerken behoren tot het soort dat ervaren moet worden. Het "verhaal" rond het kunstwerk is miniem. Deze kunst ontstaat vanuit een niet-verbale-en in de zin onzichtbare- wereld. Daarom kunnen deze kunstwerken niet in woorden, niet intellectueel, worden 'uitgelegd'.
'Stomme' kunstwerken zijn het, die je alleen kunt 'begrijpen' door ernaar te kijken, door ze al kijkend diep te laten inwerken.


PRESSIE FROM NATURE

Wood Exclusive

In het binnenste van de boom, zie je een rijk landschap van lijnen en kleuren.
Het is een momentopname van de geschiedenis van de boom.
PRESSIE FROM NATURE

Oude klei pijpjes

Er is een hele studie over kleipijpjes, waarin de vorm, de steellengte en de merken behandeld worden. 
Ze zijn  al behoorlijk oud ze komen al voor in 16de eeuw. De klei voor deze pijpjes werd uit zowel Engeland, het Belgische Maasdal en het Duitse Westerwald ge├»mporteerd.
Simone heeft veel variaties van deze pracht stukken in bezit, waarvan een in het bijzonder; Joost v/d Vondel!
In enkele kunstwerken van Simone kom je deze oude klei pijpjes tegen.


PRESSIE FROM NATURE
Andere kunstwerken

Contact:
Simone Prins
simone.olij@gmail.comwww.PressiefromNature.com
Facebook:Simone Prins-Olij 
Enkele voorbeelden:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten